fredag, juni 21, 2024
Senaste:

Tro

Vi i Home:

  • bekänner oss till den ende Guden, treenig i Fadern, Sonen och Den helige ande, världens skapare och upprätthållare, frälsare och livgivare.
  • bekänner oss till Jesus Kristus Guds ende Son, sann Gud som blev sann människa, levde, korsfästes och dog för vår frälsnings skull, uppstod från döden och ska återkomma från Faderns högra sida för att upprätta Guds rike i härlighet och döma levande och döda.
  • tror på Jesus Kristus som den fulla uppenbarelsen av Gud, den yttersta sanningen och den enda vägen till Gud Fadern.
  • tror att människan är skapad till Guds avbild men har vänt sig bort från Gud och, i sin kluvenhet mellan gott och ont och utlämnad åt sig själv, saknar den livgivande gemenskapen med Gud.
  • tror att människans räddning och återupprättelse till hennes livs egentliga mening och bestämmelse har sin grund endast i Jesu försoning, erbjuds människan av nåd genom ett Guds initiativ, möjliggörs av Andens verk och mottas och tillägnas genom tron, som är både tillit och relation, gåva och kamp.
  • tror att varje människa behöver kallas till omvändelse och tro som uttrycks i ett sätt att leva tillsammans med Guds folk i förlåtelse, kärlek, rättfärdighet och ett ansvarigt tjänande i församling och samhälle.
  • har en bibelsyn som innebär att Bibeln är Guds ord genom människors ord i historien, en berättelse om Guds uppenbarelse och frälsningshistorien genom vilken Anden talar och vägleder församlingen idag, trovärdig i allt den lär, auktoritet för vår tro och vårt liv, levande och verksam till att förvandla människors liv och relationer.
  • inser att ingen mänsklig tolkning av Bibeln kan gälla som ofelbar men att Bibeln, tolkad i sitt historiska sammanhang, i enlighet med sitt syfte och under Andens upplysning, leder rätt på livets väg och att församlingen fördjupas i sin förståelse genom lydnad mot Guds ord.

Länk till EFK Tro och självförståelse