tisdag, juli 16, 2024
Senaste:

Medlem

I Bibeln beskrivs den kristna gemenskapen som en kropp (1 Kor 12:12-1) ett hushåll (Ef 2:19) och ett tempel byggt av levande stenar (1 Pet. 2:4-5 och Ef 2:21). Dessa exempel illustrerar en gemenskap som samverkar, samarbetar och där alla delar har en viktig funktion. Genom vår överlåtelse till Gud och till varandra formas en gemenskap och en kultur. Medlemskapet är ett yttre formellt tecken på en inre överlåtelse och som medlem är man med och förvaltar de resurser som Gud gett oss.

Församlingen har ett flertal team där människor kan få komma ut i sitt kall och få använda sina gåvor i Guds rike. Vi tror att alla har något att bidra med och att vi tillsammans bygger kyrka.