Lovsång

Vi har ett starkt fokus på lovsång och tillbedjan.
Vi tror att lovsång är en viktig del i människors liv till upprättelse, befrielse och bidrar till en djupare relation med Gud.

Idag har HOME två lovsångsteam som betjänar församlingen.

Micael Lundin
Teamansvarig och lovsångsledare

Sofia Eriksson
Lovsångsledare

Tobias Cervin
Lovsångsledare