Ledarskap

Ledarskap
Micael Lundin och Robert Ekström betjänar HOME som församlingsledare.

Styrelse
HOME har en demokratiskt vald styrelse vars uppgift är att tjäna församlingen i praktiska och ekonomiska beslut.

 

Ordförande: Hans Lundin
V. Ordförande: Åke Lundin
Sekreterare: Ann Lundin
Kassör: Åke Lundin
Styrelseledarmot: Robert Ekström
Styrelseledarmot: Micael Lundin
Styrelseledarmot: Leif Strömberg
Styrelseledarmot: Maria Lundin

Övriga förtroendeposter

Barn & ungdomsansvarig: Ann Lundin