Kalender

 

  • Tisdagar – Morgonbön 07.00-08.00 i HOME (Max 8 personer) – Erik Walfridsson
  • 20 juni ”Grill & Chill” – Micke & Maria
  • 4 juli – Sofia
  • 18 juli – Tobbe & Emma
  • 1 aug – Leif & Anna
  • 15 aug – Micke & Maria
För mer info om tid och plats håll dig uppdaterad via facebook.
På grund av den rådande pandemin som sprider sig i vårt samhälle så är det viktigt att vi håller oss till folkhälsomyndighetens rekommendationer . Vi vill dock uppmuntra oss som församling
till att fortsätta hålla kontakt med varandra och i den mån det går, träffas i mindre grupper.
OBS! Vi kommer friska och symtomfria.
”Ty var två eller tre är församlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” – Matteus 18:20